Permatasari, I. S., L. Sulistyowati, and M. A. Syibli. “EFIKASI FUNGISIDA MAJEMUK (BAHAN AKTIF: BENALAXYL 8% DAN MANCOZEB 65%) TERHADAP PENYAKIT DOWNY MILDEW (Pseudoperonospora Cubensis) PADA TANAMAN SEMANGKA SECARA IN VITRO”. Jurnal HPT (Hama Penyakit Tumbuhan), vol. 9, no. 4, Dec. 2021, pp. 150-6, doi:10.21776/ub.jurnalhpt.2021.009.4.5.