Harmana, S. B., and B. T. Rahardjo. “KEANEKARAGAMAN ARTHROPODA PADA PERTANAMAN MENTIMUN (Cucumis Sativus L.) DENGAN SISTEM PHT DAN KONVENSIONAL DI KECAMATAN MANTUP, LAMONGAN”. Jurnal HPT (Hama Penyakit Tumbuhan), vol. 9, no. 1, Mar. 2021, pp. 1-7, doi:10.21776/ub.jurnalhpt.2021.009.1.1.