[1]
I. S. Permatasari, L. Sulistyowati, and M. A. Syibli, “EFIKASI FUNGISIDA MAJEMUK (BAHAN AKTIF: BENALAXYL 8% DAN MANCOZEB 65%) TERHADAP PENYAKIT DOWNY MILDEW (Pseudoperonospora cubensis) PADA TANAMAN SEMANGKA SECARA IN VITRO”, Jurnal HPT, vol. 9, no. 4, pp. 150–156, Dec. 2021.