[1]
A. Setiawan, I. R. Sastrahidayat, and A. Muhibuddin, “UPAYA PENEKANAN SERANGAN PENYAKIT REBAH SEMAI (Sclerotium roflsii ) PADA TANAMAN KEDELAI (Glycine max L.) DENGAN MIKORIZA YANG DIPERBANYAK DENGAN INANG PERANTARA TANAMAN KACANG TANAH”, Jurnal HPT, vol. 2, no. 4, pp. pp. 36–43, Oct. 2014.