[1]
W. Jatnika, A. L. Abadi, and L. Q. Aini, “PENGARUH APLIKASI Bacillus sp. DAN Pseudomonas sp. TERHADAP PERKEMBANGAN PENYAKIT BULAI YANG DISEBABKAN OLEH JAMUR PATOGEN Peronosclerospora maydis PADA TANAMAN JAGUNG”, Jurnal HPT, vol. 1, no. 4, pp. pp 19–29, Oct. 2014.