Prayoga, N. A., Rahardjo, B. T. and Widjayanti, T. (2021) “KEANEKARAGAMAN JENIS SEMUT (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) PADA EKOSISTEM TANAMAN TEBU PHT DAN KONVENSIONAL”, Jurnal HPT (Hama Penyakit Tumbuhan), 9(3), pp. 78–84. doi: 10.21776/ub.jurnalhpt.2021.009.3.2.