Harmana, Syahrullah Bagus, and Bambang Tri Rahardjo. 2021. “KEANEKARAGAMAN ARTHROPODA PADA PERTANAMAN MENTIMUN (Cucumis Sativus L.) DENGAN SISTEM PHT DAN KONVENSIONAL DI KECAMATAN MANTUP, LAMONGAN”. Jurnal HPT (Hama Penyakit Tumbuhan) 9 (1):1-7. https://doi.org/10.21776/ub.jurnalhpt.2021.009.1.1.