Permatasari, I. S., Sulistyowati, L., & Syibli, M. A. (2021). EFIKASI FUNGISIDA MAJEMUK (BAHAN AKTIF: BENALAXYL 8% DAN MANCOZEB 65%) TERHADAP PENYAKIT DOWNY MILDEW (Pseudoperonospora cubensis) PADA TANAMAN SEMANGKA SECARA IN VITRO. Jurnal HPT (Hama Penyakit Tumbuhan), 9(4), 150–156. https://doi.org/10.21776/ub.jurnalhpt.2021.009.4.5