Prayoga, N. A., Rahardjo, B. T., & Widjayanti, T. (2021). KEANEKARAGAMAN JENIS SEMUT (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) PADA EKOSISTEM TANAMAN TEBU PHT DAN KONVENSIONAL. Jurnal HPT (Hama Penyakit Tumbuhan), 9(3), 78–84. https://doi.org/10.21776/ub.jurnalhpt.2021.009.3.2