Harmana, S. B., & Rahardjo, B. T. (2021). KEANEKARAGAMAN ARTHROPODA PADA PERTANAMAN MENTIMUN (Cucumis sativus L.) DENGAN SISTEM PHT DAN KONVENSIONAL DI KECAMATAN MANTUP, LAMONGAN. Jurnal HPT (Hama Penyakit Tumbuhan), 9(1), 1–7. https://doi.org/10.21776/ub.jurnalhpt.2021.009.1.1