Kurniasih, R., Djauhari, S., Muhibuddin, A., & Utomo, E. P. (2014). PENGARUH SITRONELAL SERAI WANGI (Cymbopogon winterianus Linn) TERHADAP PENEKANAN SERANGAN Colletotrichum sp. PADA TANAMAN BAWANG DAUN (Allium fistulosum L.). Jurnal HPT (Hama Penyakit Tumbuhan), 2(4), pp. 11–21. Retrieved from https://jurnalhpt.ub.ac.id/index.php/jhpt/article/view/138