(1)
Rachmawati, R.; Mayang, D. M.; Himawan, T. VIRULENSI JAMUR Beauveria Bassiana (Bals.) Vuill. (HYPOCREALES: CORDYCIPITACEAE) DENGAN PEMURNIAN KEMBALI PADA SERANGGA (PASSAGE INSECT) TERHADAP Plutella Xylostella Linnaeus (LEPIDOPTERA: PLUTELLIDAE). Jurnal HPT 2017, 4, 45-53.