(1)
Aryawan, A. A. K.; Rahardjo, B. T.; Astuti, L. P. POTENSI ASAP PEMBAKARAN TEMPURUNG KELAPA DALAM PENGENDALIAN HAMA Rhyzopertha Dominica F. (COLEOPTERA: BOSTRICHIDAE) PADA GABAH DALAM SIMPANAN. Jurnal HPT 2013, 1, pp. 6-15.