(1)
Kurniasih, R.; Djauhari, S.; Muhibuddin, A.; Utomo, E. P. PENGARUH SITRONELAL SERAI WANGI (Cymbopogon Winterianus Linn) TERHADAP PENEKANAN SERANGAN Colletotrichum Sp. PADA TANAMAN BAWANG DAUN (Allium Fistulosum L.). Jurnal HPT 2014, 2, pp. 11-21.