[1]
Harmana, S.B. and Rahardjo, B.T. 2021. KEANEKARAGAMAN ARTHROPODA PADA PERTANAMAN MENTIMUN (Cucumis sativus L.) DENGAN SISTEM PHT DAN KONVENSIONAL DI KECAMATAN MANTUP, LAMONGAN. Jurnal HPT (Hama Penyakit Tumbuhan). 9, 1 (Mar. 2021), 1–7. DOI:https://doi.org/10.21776/ub.jurnalhpt.2021.009.1.1.