[1]
Rachmawati, R., Mayang, D.M. and Himawan, T. 2017. VIRULENSI JAMUR Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. (HYPOCREALES: CORDYCIPITACEAE) DENGAN PEMURNIAN KEMBALI PADA SERANGGA (PASSAGE INSECT) TERHADAP Plutella xylostella Linnaeus (LEPIDOPTERA: PLUTELLIDAE). Jurnal HPT (Hama Penyakit Tumbuhan). 4, 1 (Oct. 2017), 45–53.