[1]
Aryawan, A.A.K., Rahardjo, B.T. and Astuti, L.P. 2013. POTENSI ASAP PEMBAKARAN TEMPURUNG KELAPA DALAM PENGENDALIAN HAMA Rhyzopertha dominica F. (COLEOPTERA: BOSTRICHIDAE) PADA GABAH DALAM SIMPANAN. Jurnal HPT (Hama Penyakit Tumbuhan). 1, 1 (May 2013), pp. 6–15.