[1]
Kurniasih, R., Djauhari, S., Muhibuddin, A. and Utomo, E.P. 2014. PENGARUH SITRONELAL SERAI WANGI (Cymbopogon winterianus Linn) TERHADAP PENEKANAN SERANGAN Colletotrichum sp. PADA TANAMAN BAWANG DAUN (Allium fistulosum L.). Jurnal HPT (Hama Penyakit Tumbuhan). 2, 4 (Oct. 2014), pp. 11–21.